Thứ sáu, 27/05/2022 - 12:46|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tân Phú Đông
 • MỸ THUẬT LỚP 5 TUẦN 23
 • TIN HỌC LỚP 5 TUẦN 23
 • TIN HỌC LỚP 3, 4 TUẦN 23
 • TOÁN LỚP 1 TUẦN 23
 • TOÁN LỚP 4 TUẦN 22
 • KHOA HỌC LỚP 4 TUẦN 22
 • TIẾNG VIỆT LỚP 4 TUẦN 22
 • LỚP 5 TUẦN 22
 • TIẾNG VIỆT LỚP 2 TUẦN 22
 • HỌC VẦN LỚP 1
 • ÂM NHẠC LỚP 5 TIẾT 21
 • TOÁN LỚP 1 TUẦN 22