Friday, 27/05/2022 - 14:02|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Tân Phú Đông

Lịch làm việc

Từ ngày 23/05/2022 đến ngày 29/05/2022

Thời gian Buổi Nội dung Người chủ trì Địa điểm Thành phần Ghi chú
Thứ Hai
23/05/2022
Sáng Kế hoạch công tác tuần (23/5/2022 - 29/5/2022)

Kế hoạch tuần

Tải xuống
Hiệu trưởng Trường TH Tân Phú Đông Kế hoạch tuần